be:more logo

Podporujeme digitální dovednosti dětí z dětských domovů

Jsme nezisková organizace, která se zaměřuje na poskytování tří kmenových programů pro děti z dětských domovů. Naše programy se soustředí na bezpečnost na internetu, základní a moderní digitální dovednosti a rozvoj kariéry v IT oblasti.

Pro domovy

Kdykoliv můžete kontaktovat naši organizaci, pokud máte zájem o naše programy. Naši pracovníci pak pomohou vytvořit plán programů, který bude odpovídat potřebám konkrétního dětského domova a jeho dětí. Návštěvy našich pracovníků jsou zcela zdarma a programy jsou navrženy tak, aby děti mohly co nejvíce těžit z digitálních dovedností a vědomostí, které nabízíme.

partneri@be-mo.re

Programy

Programy, které nabízíme pro děti z dětských domovů, mají za cíl pomoci dětem rozvíjet jejich digitální dovednosti a umožnit jim udržet krok s aktuálními digitálními trendy. Díky těmto programům mají děti možnost získat praktické zkušenosti v oblasti digitálních technologií a rozvíjet své kariérní možnosti v oblasti IT. Organizace se také snaží pomoci dětem bezpečně a zodpovědně využívat digitální technologie. Toto všechno je velmi důležité v dnešním digitálním světě, kde jsou digitální dovednosti stále více požadované a potřebné pro úspěch v životě.

Bezpečí

Program Bezpečí se zaměřuje na bezpečnost na internetu a digitálních technologiích pro děti z dětských domovů. Pomáháme nastavit bezpečný přístup k internetu a technologiím a učíme děti bezpečné používání sociálních sítí a online komunikaci. Děti se učí rozpoznávat rizika na internetu a jak se chránit před nevhodným obsahem.

Základ

Program Základ se soustředí na rozvíjení základních digitálních dovedností dětí z dětských domovů. Nabízíme různé workshopy, které se zaměřují na hardwarové a softwarové technologie, práci s aplikacemi, internetem a sociálními sítěmi. Program Základ umožňuje dětem získat základní digitální dovednosti, které potřebují pro úspěšné fungování v dnešním digitálním světě.

Kariéra

Program Kariéra pomáhá dětem z dětských domovů rozvíjet své dovednosti v IT oblasti a připravit je na úspěšnou kariéru. Nabízíme kurzy, které se zaměřují na programování, tvorbu webu, digitální grafiku a 3D modelování. Program Kariéra umožňuje dětem získat odborné znalosti a dovednosti, které jim umožní uspět v rychle se rozvíjejícím sektoru IT a posunout se do nových výšin.

Mise

Naše poslání je pomáhat dětem z dětských domovů rozvíjet své digitální dovednosti, naučit se bezpečně používat internet a technologie a připravit je na úspěšnou kariéru v IT oblasti. Snažíme se, aby každé dítě mělo přístup k moderním technologiím a aby mělo možnost rozvíjet svůj potenciál v digitálním světě.

Cíle

Naše organizace se snaží naplňovat následující cíle:

  • Poskytovat bezplatné programy pro děti z dětských domovů, aby získaly digitální dovednosti a znalosti.
  • Podporovat bezpečné používání internetu a digitálních technologií a vytvářet bezpečné prostředí pro děti.
  • Pomáhat dětem rozvíjet kritické myšlení, tvůrčí myšlení a zvýšit sebevědomí.
  • Připravovat děti na úspěšnou kariéru v IT oblasti a usnadňovat jim přístup k moderním technologiím.
  • Spolupracovat s dalšími organizacemi a partnery, aby se naše úsilí rozšířilo a aby mohli být lépe podpořeni děti z dětských domovů po celé České republice.
  • Vytvářet pozitivní dopad na životy dětí a přispět k jejich úspěšnému a šťastnému budoucímu životu.